OFERTA

Jak wygląda współpraca?

Korzyści dla Klienta

MARKET RESEARCH

Przeprowadzamy na podstawie zaakceptowanego przez Klienta planu projektu, na bazie którego przygotowujemy Raport mogący składać się z następujących elementów:

Zebranie danych statystycznych z dostępnych źródeł ilustrujących wielkość i wartość badanego rynku.

Przedstawienie obserwowanych trendów rynkowych w skali europejskiej lub światowej oraz określenie grupy docelowej produktu.

Przeprowadzenie analizy porównawczej badanego produktu z produktami konkurencyjnymi obecnymi na rynku.

Przeprowadzenie wywiadów rynkowych i zebranie informacji od opiniotwórczych Liderów branżowych na temat funkcjonalności i potencjału sprzedażowego analizowanego produktu – informacja zwrotna od potencjalnych Klientów stanowi kluczowy element Raportu z badania rynku.

Możliwość przeprowadzenia testu produktu jako elementu badania rynku w celu poznania opinii o produkcie.