KONTAKT

Blue Idea Sp. z o.o.
ul. J. Marcika 27/E
30-443 Kraków

BIURO

(+48) 12 26 77 199
biuro@blueidea.pl

NIP: 676 247 20 02 | REGON: 123 022 058 | KRS: 0000495934
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 100 000,00-opłacony w całości

FORMULARZ KONTAKTOWY