Przetwarzanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka BLUE IDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. S. Korbońskiego 27/E, 30-443 Kraków , tel. +48 12 26 77 199 / +48 12 345 07 55, e-mail biuro@blueidea.pl/ kadry@blueidea.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty handlowej, wysyłania informacji o produktach, promocjach i najnowszych ofertach oraz zbierania danych do celów marketingowych;

3) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1.;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz po jej ustaniu dla celów dowodowych przez okres wymagany przepisu prawa;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy preferencji użytkowników, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczny dobór reklam i oferty handlowej w oparciu o dane zebrane na stronie internetowej.”